WWW-linkit


Käytämme tätä tunnusta sellaisilla sivuilla ja esitteissä, joissa on www-linkkejä.

Linkeistä pääset suoraan ko. aiheeseen ja saat siitä lisätietoa asiasta.

Linkin näet pitämällä kursoria (nettikohdistinta) aiheen päällä.