Uusi yritys? Onko liiketoiminnan suunta hakusessa? Myynti sakkaa ja asiakaspohja hupenee? Älä jää yksin murehtimaan asiaa!

Tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan apua. Ammattitaitomme on nyt käytettävissäsi. Soita ja pyydä lisätietoa.


BDG (Business development & growth / Liiketoiminnan kehitys ja kasvu) on Cimacuun asiakasyritykselle suunniteltu strategiapaketti. Strategiapaketin sisältö hienosäädetään aloituspalaverissa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

- Palveluliiketoiminnan kehittäminen (strategia, prosessit, käytännön toiminta)
- Palvelusuunnittelu (tuotteistaminen, konseptointi, palvelumuotoilun menetelmät)
- Palvelujen tuottavuuden ja laadun kehittäminen sekä myynnin ja markkinointiviestinnän suunnittelu

BDG:n avulla määritetään liiketoiminnan ja ennenkaikkea markkinoinnin operaatiot, aikataulut ja mediavalinnat, joilla yrityksen asettamiin tavoitteisiin (liikevaihto, tunnettuus, markkinaosuus jne) päästään. BDG:n avulla panostukset kohdistetaan siten, että yrityksen strategiset toimenpiteet ovat tehokkaita ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Tavoitteena on, että yrityksen operatiivinen tekeminen on suunniteltua ja tavoitteellista. Yrityksen visiot kirkastuvat ja yrityksen kehittämisestä tulee suunnitelmallista ja tavoitteellista.


Haluatko muutosta? Päätös on sinun.

Soita 044 0122296 tai sähköpostilla: info@cimacuu.fi