Erottuakseen markkinoilla on yrityksen graafisen ilmeen oltava uskottava, raikas ja yrityksen näköinen. Kaikkien elementtien on oltava yhteneväisiä ja tunnistettavia.


  • Yritysilmeen visualisointi
  • Logo, liikemerkki, tunnukset, värit, fontit
  • Graafinen ohjeisto, aineistopankki
  • Lehti-ilmoitukset, esitteet, sähköinen media
  • Valokuvaukset, yritysvideot
  • Teippaus- ja tekstiili-painoaineistot
  • Mainonnan modifiointi

OTA YHTEYTTÄ!

info@cimacuu.fi    |   044 012 2296